EDUKACJA DOMOWA

Domowi

Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej!

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego, placówką oświatowo-wychowawczą, która od 14 lat zapewnia dzieciom w edukacji domowej możliwość bezpłatnej nauki na najwyższym poziomie. Uczeń zapisany na edukację domową w naszej szkole otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której znajdują się regularne webinaria przedmiotowe, możliwość kontaktu z nauczycielami, terminarz zajęć, warsztaty kompetencji XXI wieku i wiele więcej.

Chcemy dać Państwu i Państwa dzieciom wybór w drodze poznawania świata. Pragniemy edukacji bez dzwonków, edukacji wzbudzającej ciekawość, pogłębiającej zainteresowania, wyzwalającej w dziecku wrodzoną kreatywność. Nasze doświadczenia z uczniami stacjonarnymi pozwalają nam przygotować najbardziej atrakcyjną dla uczniów edukację domową.

Jako szkoła przyjazna edukacji domowej mamy doświadczenie w pomocy rodzinom, które decydują się pełnić obowiązek szkolny w domu — jesteśmy elastyczni, stawiamy dobro ucznia na pierwszym miejscu i wiemy, jak przeprowadzić komfortowe egzaminy bez dodatkowego stresu!