Dlaczego Montessori?

Szacunek dla każdego dziecka

Poszanowanie godności i szacunek do dziecka jest nadrzędną zasadą w Szkole Montessori. Takie podejście pomaga dziecku w osiągnięciu poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, co przekłada się na chęć do nauki i poznawania świata.

Wielkie Lekcje

Wielkie lekcje to opowieści w Pedagogice Montessori, które pomagają dzieciom w wieku szkolnym zrozumieć świat. To na nich bazuje program nauczania. Są świetnym starterem do wytłumaczenia wielu zjawisk przyrody, pomagają poznać świat.

Przyjazne otoczenie

Klasa szkolna różni się od standardowej klasy lekcyjnej. Nie ma w niej ustawionych w równych rzędach ławek, zielonej tablicy oraz nauczyciela uczącego wszystkich tego samego w jednym czasie.  Montessoriańska klasa szkolna to ażurowe regały z pomocami rozwojowymi, stoliki z krzesełkami dopasowanymi do wzrostu dzieci, spotkania w kręgu oraz nauczyciel – przewodnik, który nie naucza a pomaga zdobyć wiedzę.

Indywidualizm

Każde dziecko jest inne. Każde uczy się i poznaje w swoim tempie. To nie wiek wyznacza granice poznanie ale indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci.

Samodzielność

Nasze dzieciaki uczymy samodzielności już w żłobku. Przedszkole i szkoła są kontynuacją tych założeń. Proces ten, jest możliwy dzięki wypracowaniu atmosfery skupienia i szacunku oraz braku rywalizacji i pośpiechu.

Grupa mieszana wiekowo

Jest to główne z założeń Pedagogiki Montessori. Klasa w szkole takiej jak nasza, to jedna wielka rodzina. Nic więc dziwnego,że są w niej dzieci w różnym wieku.

Montessori a konwencjonalny tryb nauczania

Montessori reprezentuje holistyczne podejście do dziecka: ważny jest emocjonalny, społeczny, fizyczny, poznawczy aspekt. Edukacja tradycyjna ma na celu głównie zdobywanie wiedzy (aspekt poznawczy).W systemie Montessori dziecko ma wybór czasu, miejsca i rodzaju aktywności. W systemie tradycyjnym czas, miejsce i rodzaj aktywności są wybrane i zaplanowane przez nauczyciela w planie pracy.

W Montessori każde dziecko uczy się we własnym tempie,

zgodnie z indywidualnym planem rozwoju tymczasem w tradycyjnym nauczaniu tempo pracy jest podyktowane możliwościami większości grupy i podstawą programową, taką samą dla wszystkich.

Różnowiekowe grupy montessoriańskie

eksponują dziecko na różnorodność sytuacji społecznych i edukacyjnych, dzieci uczą się obserwując pracę innych. Grupy jednowiekowa w szkołach zostały stworzone, ponieważ  są  łatwe do zarządzenia przez nauczyciela i realizacji programu.

W Montessori dzieci uczą się poprzez pracę na konkretnych pomocach,

przygotowanych w taki sposób, aby dziecko umiało powiązać abstrakcję z rzeczywistością. W systemie tradycyjnym dziecko uczy się poprzez zapamiętywanie pojęć, często dla niego abstrakcyjnych.

Nauczanie w Montessori skupia się na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na stopniach, karach i nagrodach obecnych w tradycyjnej metodzie.