Dlaczego polecamy wybrać żłobek Montessori?

Kluczem do sukcesu każdej placówki montessoriańskiej, niezależnie od poziomu edukacji jest dobrze zorganizowane, przyjazne dziecku otoczenie. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, każde ma też swoje indywidualne potrzeby rozwojowe. Każde dziecko ma też momenty szczególnej wrażliwości , które Maria Montessori zauważyła i nazwała fazami wrażliwymi.

Dziecko uczy się więc z łatwością i z radością, nie odczuwając tego jako przykrego obowiązku. W okresie żłobkowym 1-3 lat najważniejszymi fazami wrażliwymi są oczywiście:

  • Rozwój mowy, stymulowany wielopłaszczyznowo przez nauczyciela (mowa rytmiczna, wierszyki, piosenki, książeczki, wprowadzanie nazewnictwa przedmiotów oraz jego utrwalanie).
  • rozwój ruchowy – doskonalenie chodzenia i koordynacji ruchów, który obejmuje ćwiczenia z zakresu małej i dużej motoryki, rozwijanie zmysłu stereognostycznego i zmysłu równowagi
  • ponadto wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności – wg Marii Montessori „w świecie dorosłych nie można zrobić niczego, co nie zostało po raz pierwszy zrealizowane w świecie dziecka” (M. Montessori, Edukacja i Pokój). Wspieramy dzieci w samodzielności. Pomagamy gdy zachodzi taka potrzeba, usuwamy się w cień, gdy dziecko dąży do samodzielności.

Ćwiczenia praktycznego życia czyli czynności związane z troską o własną osobę i troską o otoczenie są nieodzownym elementem w żłobku prowadzonym metodą Montessori. Ich celem jest wypracowanie samodzielności, samoświadomości oraz ufności we własne siły i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci uczą się codziennych czynności, takich jak zapinanie i odpinanie guzików, czyszczenie bucików, mycie rąk, mycie stolików, pranie, nakrywanie do stołów, itp.

W żłobku montessoriańskim na półkach nie ma klasycznych zabawek. Są pomoce rozwojowe dostosowane do wieku i percepcji dzieci. Przy pracy z każdą pomocą Montessori obowiązują zasady, które prezentowane są już od samego początku. Każde dziecko samodzielnie bierze pomoc z odpowiedniego miejsca przed rozpoczęciem zabawy i po zakończeniu odnosi na miejsce. Oprócz funkcji wychowawczej ta zasada ma jeszcze jedno zadanie -  utrwala pamięć ruchową, dzięki temu jeśli następnym razem będzie chciało powtórzyć zabawę będzie wiedziało gdzie szukać pomocy.