Rola nauczyciela

Jednym z trafniejszych przemyśleń Marii Montessori dotyczących osoby nauczyciela  był fakt, iż zasłaniając się dobrem swoich podopiecznych, wybiera rozwiązanie wygodniejsze dla samego siebie. Jest to odruch bardzo często spotykany wśród kadry przedszkolnej i trzeba włożyć wiele pracy w to, żeby się go wyzbyć. Rola nauczyciela w przedszkolu montessoriańskim wymaga szczególnego przygotowania. Musi on umieć usunąć się w cień i podążać za dzieckiem, wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom i wychwytywać jego fazy chłonności.