Logopedia Pruszków

Celem terapii logopedycznej jest poprawianie funkcji komunikacyjnych poprzez regularne korygowanie trudności występujących podczas procesu porozumiewania się. Pierwszymi krokami do rozpoczęcia terapii jest wywiad, obserwacja oraz przeprowadzenie specjalistycznych testów na podstawie których specjalista stawia diagnozę oraz przygotowuje indywidualny program pracy z pacjentem. Podczas terapii pracujemy nad usprawnianiem narządów mowy, korygowaniem wad wymowy, usprawnianiem jakości funkcji oddechowych, językowych, fonacyjnych, poszerzaniem słownictwa czynnego i biernego oraz wypracowaniem alternatywnych metod komunikacji.
 

Wskazania do rozpoczęcia terapii logopedycznej:

 • autyzm

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • rozszczep wargi i podniebienia

 • jąkanie

 • niedosłuch

 • niepełnosprawność złożona

 • wady wymowy

 • opóźniony rozwój mowy

 • dysleksja

 • dysgrafia

 • dyskalkulia