Terapia psychologiczna Pruszków

Celem terapii psychologicznej jest całościowe stymulowanie potencjału rozwojowego dziecka poprzez wykorzystanie różnorakich metod. Skupia się ona na poszerzaniu wiedzy dziecka na temat emocji oraz procesów ich regulacji. Wspomaga dziecko w rozumieniu kontekstu społecznego, odczytywaniu intencji innych osób, oraz w nawiązywaniu i podtrzymywaniu pozytywnych interakcji międzyludzkich. Daje wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, czy konfliktowych. Podczas pracy z dzieckiem wykorzystuje się liczne metody i formy pracy (relaksację, medytację, filmy edukacyjne, książki edukacyjne, karty pracy, pogadanki, grafiki, elementy dramy, elementy TUS, metody ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, elementy Mindfulness i wiele innych.).
 

Wskazania do rozpoczęcia terapii psychologicznej:

  • autyzm

  • trudności w kontaktach społecznych

  • trudności emocjonalne

  • zachowania agresywne

  • wycofanie i lęk społeczny

  • obniżona/nieadekwatna samoocena