Plan zajęć szkoły (klasy 1-3)

Szkoła czynna jest w godzinach 8.00-16.30

 • 8.00 - 8.15 – spotkanie w kręgu porannym, planowanie pracy własnej przez dzieci
 • 8.15 - 9.00 - śniadanie
 • 9.00 - 12.00 – praca własna dzieci
 • 12.00 - 12.30 – przerwa
 • 12.30 - 13.30 – zajęcia ruchowe, spacer na świeżym powietrzu
 • 13.30 - przygotowanie do obiadu, obiad
 • 13.30 - 15.30 – zajęcia grupowe/ II praca własna dzieci
 • 15.30 - 16.30 – zajęcia dodatkowe, gry i zabawy dowolne

Każdy wspólny dzień zaczynamy spotkaniem w kręgu. Każde dziecko ma wtedy czas na zaplanowanie swojej pracy, może podzielić się z innymi swoimi emocjami, przemyśleniami.

W czasie pracy własnej dziecko samo decyduje o tym, czym i jak długo, będzie się zajmowało. Planowanie pracy (na początku z pomocą nauczyciela) pozwala dziecku realizować podstawę programową MEN. Jest to możliwe dzięki materiałom rozwojowym stojącym na pólkach. Bardzo ważną rolę odgrywa postawa nauczyciela oraz przyjazne otoczenie przez niego zorganizowane. Efektywna praca jest efektem przestrzeganych przez dzieci zasad:

 • Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie w pracy
 • Nie rozpraszamy innych głośnym mówieniem, staramy się szeptać
 • Doprowadzamy pracę do końca, to uczy dzieci regularności i obowiązku
 • Jesteśmy rzetelni w samokontroli
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Każda pomoc ma swoje miejsce

Po skończonej pracy własnej ponownie spotykamy się w kręgu– dzieci opowiadają innym czego się dziś nauczyły i z jakim materiałem pracowały. Pomaga to zaplanować ich dalszą drogę edukacyjną, inspiruje i motywuje inne dzieci.

Spacer
Po pracy własnej wychodzimy na świeże powietrze, dzieci mają wtedy czas wolny.

Zajęcia grupowe
Po spacerze zaczynamy zajęcia grupowe. W tym czasie spotykamy się na zajęciach językowych, artystycznych i wf.

Zajęcia wolne – wg upodobań dzieci, gry planszowe.