ADOS-2 - diagnoza autyzmu dzieci i dorosłych Pruszków

ADOS-2 to narzędzie wykorzystywane do oceny objawów wskazujących na spektrum autyzmu. Może być wykorzystywany w procesie diagnozy, w badaniach naukowych, czy też w celu oceny zmian zachodzących w czasie na wskutek terapii osób z ASD. Jest to częściowo ustrukturyzowany protokół obserwacji, który prowokuje osobę badaną do określonych zachowań o charakterze społecznym, co umożliwia ich obserwację w trakcie swobodnych interakcji z badającym. Badanie wymaga użycia ściśle określonych procedur i pomocy diagnostycznych. Zestaw składa się z pięciu modułów, które dostosowane są do wieku i zdolności komunikacyjnych osoby badanej. Na podstawie obserwacji ocenia się różne aspekty zachowania, które zaliczają się do pięciu kategorii: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy. Obserwację dziecka za pomocą skali można prowadzić już od 12 m.ż. Średni czas badania to ok. 60 minut w zależności od wieku badanego. Dorośli uczestniczą w badaniu indywidualnym, natomiast dzieci z obecnością jednego z rodziców.