Metoda indywidualnej stymulacji słuchu Johansen IAS Pruszków

Metoda opracowana przez duńskiego psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań nad Dysleksją – dr Kjelda Johansena.

Diagnoza procesów przetwarzania słuchowego opiera się na wywiadzie dotyczącym rozwoju i funkcjonowania dziecka. Następnie przeprowadza się badanie audiometryczne i testy lateralizacji. Na tej podstawie zostaje przygotowana zindywidualizowana płyta CD. Płyta jest stworzona zgodnie z potrzebami dziecka, tak aby obejmować swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji funkcji słuchowych.

Terapia polega na słuchaniu odpowiednio dobranych dźwięków, o stałej porze dnia, przez około 10 minut dziennie. Do tej formy terapii nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, potrzebne są przewodowe słuchawki i odtwarzacz płyt CD. Postępy kontrolowane są co 4-10 tygodni. Podejmowane są wtedy decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy. Terapia dzieci trwa najczęściej 9 – 10 miesięcy.

Metoda ta zalecana jest w terapii z małymi dziećmi (od 3 roku życia, choć zdarza się również i u niemowląt) dziećmi i młodzieżą, dorosłymi.


Stosowana jest w terapii osób:

 • z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją
 • z dysleksją, problemami szkolnymi
 • z autyzmem
 • z ADHD
 • z zaburzoną koncentracją uwagi
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej
 • z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • z nadwrażliwością słuchową
 • z wadami genetycznymi


Korzyści z tej metody to m.in.:

 • poprawa koncentracji uwagi słuchowej
 • lepsze przetwarzanie słuchowego
 • poprawa czytania
 • lepsze rozumienie języka
 • poprawa artykulacji i płynności wypowiedzi
 • poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),
 • poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
 • lepsze wyniki w nauce języków obcych.