Nasze zasady

Pedagogika Montessori daje dziecku wolność wyboru, sama nie jest jednak wolna od zasad. Wymagamy ich przestrzegania przez dzieci, sami też ich przestrzegamy.

  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie.
  • Staramy się jak najlepiej rozpoznać zainteresowania dzieci.
  • Pomagamy (gdy dziecko tego potrzebuje), Usuwamy się (Gdy to możliwe).
  • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
  • Staramy się być wzorcem postępowania (nie naśladowania).
  • Dajemy dziecku wybór – Budujemy w dziecku bezpieczeństwo i zaufanie.
  • Nie oceniamy, nie karzemy, nie nagradzamy
  • Postępy Państwa dzieci wystawiają ocenę nam samym.