Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) Pruszków

Stanford Binet 5 to narzędzie autorstwa G.H. Roid w polskiej adaptacji U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke, M. Lipowska. Narzędzie służy do oceny poziomu inteligencji oraz zdolności poznawczych u osób w wieku od 2 do 69 lat (w tym również dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Pełna skala IQ składa się z 10 podskal (w tym z 5 podskal niewerbalnych oraz 5 podskal werbalnych), które oceniają rozwój poznawczy w pięciu podstawowych obszarach tj. Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne oraz Pamięć robocza. Średni czas badania to 15 do 90 minut, w zależności od zastosowanej skali i wieku pacjenta. Skalę stosuję się najczęściej w przypadkach, gdzie zachodzi podejrzenie, że pacjent nie rozwija się w sposób typowy dla swojego wieku (zaburzenia o charakterze neurorozwojowym, szczególne uzdolnienia itp.).