Maria Montessori

Maria Montessori urodziła się w 1870 roku we Włoszech. Zmarła w 1952 roku w Holandii. Była jedną z pierwszych kobiet we Włoszech, które zdobyły tytuł doktora medycyny. Jako specjalizację wybrała psychiatrię. Życie jednak wybrało za nią, gdyż zaraz po zdobyciu dyplomu zajęła się pedagogiką. Jej praca, początkowo z dziećmi zdiagnozowanymi jako opóźnione umysłowo, a potem z młodzieżą, pochodzącą z ubogich warstw społecznych zaowocowało jej dziełem życia – koncepcją pedagogiczną, która zrewolucjonizowała podejście, spojrzenie na edukację. Montessori dokonała „odkrycia dziecka”. Stawiając właśnie je, a nie nauczyciela w centrum swojej metody .Stworzyła pedagogikę, która nazwana od jej nazwiska stała się znana na całym świecie.