Cennik

KONSULTACJA OGÓLNOROZWOJOWA
(50 minut) 200 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA
diagnoza pisemna (2 spotkania z dzieckiem + omówienie diagnozy z rodzicem) 500 zł
terapia (50 minut) 140 zł


LOGOPEDIA

diagnoza pisemna (1 spotkanie + opinia) 280 zł
terapia (30 minut) 100 zł
terapia (50 minut) 130 zł

PSYCHOLOGIA
konsultacja (1 spotkanie + opinia) 200 zł
terapia (50 minut) 130 zł


TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA

terapia (50 minut) 180 zł


BADANIE ADOS-2

badanie (60 minut) 500 zł

TEST INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5
badanie (60 minut) 500 zł

OBSERWACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE

wizyta trwa około 2/3 godzin

300 zł

TRENING SŁUCHOWY WG JOHANSENA

diagnoza (badanie audiometryczne, test na lateralizację, Test dychotyczny, wywiad)

350 zł

płyta CD - indywidualizowana: (płyta indywidualnie dobrana do potrzeb dziecka)

250 zł
płyta CD – standardowa 200 zł

wizyta kontrolna (co 6/8 tygodni)

250 zł


DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ INPP (WG SALLY GODDARD – BLYTHE)    

500 zł
wizyta kontrolna 250 zł


ZAJĘCIA GRUPOWE

TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 
dzieci 4-6 letnie (4x w miesiącu/50 minut) 400 zł
dzieci 7-10 letnie (4x w miesiącu/50 minut) 400 zł


MUZYKOTERAPIA

dzieci 2-3 letnie (4x w miesiącu/30 minut) 320 zł
dzieci przedszkolne (4x w miesiącu/30 minut) 320 zł
dzieci szkolne (4x w miesiącu/30 minut) 320 zł


TERAPIA ZAJĘCIOWA

dzieci i młodzież szkolna (4x w miesiącu/ 50 minut)  480 zł