Materiał Montessori

W przedszkolu pracującym wg Pedagogiki Montessori nie ma zabawek. Dzieci pracują (nie bawią się) na tzw. materiale Montessori. Jest to kompletny zestaw pomocy dydaktycznych, który pomaga im określić swoje zainteresowania, pozwala odnaleźć swoją drogę, prowadzi do samodzielności. Proponowany materiał daje dziecku szanse na weryfikowanie własnych postępów.  Jest w stanie ono w stanie samodzielnie wykonać zadanie, nabiera wiary we własne siły, jest gotowe na trudniejsze wyzwania.

W Pedagogice Montessori wyróżnia się cztery kategorie materiału montessoriańskiego.

  • Materiał do ćwiczeń z życia praktycznego (uczy dziecko samodzielności, samoobsługi, związany z pracami domowymi, dotyczy zwyczajów i form grzecznościowych, również ekologia)
  • Materiał sensoryczny (pobudza i kształtuje zmysły)
  • Materiał szkolny (służy nauce języka, matematyki i innych dziedzin wiedzy)
  • Materiały artystyczne (związane z ekspresją dziecka)