Metoda INPP Pruszków

Terapia odruchów INPP to odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka ćwiczenia fizyczne. Wykorzystuje ona standardowe testy motoryczne, pierwotnie stosowane w medycynie. INPP opracowało metodę identyfikacji i oceny oznak niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych oraz opracowało nieinwazyjną metodę indywidualnej interwencji, która polega na codziennym, systematycznym wykonywaniu indywidualnie dobranych ćwiczeń ruchowych.
 

Dla kogo przeznaczona jest metoda INPP?

Wiele problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej, która jest niezbędna w prawidłowym uczenia się.

Terapeuci INPP są w stanie przeprowadzić bardzo szczegółową ocenę rozwoju fizycznego dziecka na podstawie oceny ogólnej koordynacji i równowagi potrzebnej do utrzymania prawidłowej postawy, koordynacji i zdolności do usiedzenia w miejscu oraz do zapewnienia prawidłowych ruchów gałek ocznych. Są to fundamenty potrzebne dziecku do nauki czytania, pisania, kopiowania, łapania piłki i wielu innych czynności uczonych w szkole.

Korzystając ze standardowych nieinwazyjnych testów medycznych nie tylko możemy określić, gdzie są obecne oznaki niedojrzałości, ale możemy również zaoferować skuteczny program korekcji w zakresie stymulowania rozwoju dojrzałych umiejętności motorycznych.


Symptomy związane z niedojrzałością neuromotoryczną mogące występować u dziecka:

 • podpieranie głowy drugą ręką
 • pokładanie się na ławce, zakrywanie oka
 • siedzenie na ugiętej nodze podczas pisania
 • powyżej 8 r. ż. przestawianie liter, słów lub/i liczb, nieustalona lateralizacja powyżej 8 r. ż.
 • popełnianie licznych błędów w trakcie przepisywania
 • przepisywanie tekstu z tablicy w wolnym tempie
 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego lub nieprawidłowe posługiwanie się sztućcami
 • trudności z pisaniem
 • mniej czytelne pismo
 • trudności z czytaniem
 • obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową
 • ma chorobę lokomocyjną
 • łatwo się rozprasza
 • nie potrafi się skoncentrować
 • nie potrafi wysiedzieć bez ruchu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów
 • wyłącza się w trakcie lekcji, pogrąża się w rozmyślaniach
 • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji
 • ma tendencję do odchylania głowy do tyłu i wysuwania nóg do przodu
 • je w sposób odstający od normy (zbyt szybko, niechlujnie)
 • ma trudności z łapaniem piłki
 • obniżoną sprawność fizyczną,
 • trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze,
 • trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara,
 • trudności w nauce pływania,
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji,
 • wskazana jest wykonanie diagnozy w kierunku niezintegrowanych odruchów.


Program skierowany jest do dzieci z:

 • dysleksją
 • dysgrafią
 • dysortografią
 • dyspraksją
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • nadpobudliwością w tym z ADHD
 • zaburzeniami koordynacji
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • zespołem Aspergera
 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej
 • opóźnionym rozwojem mowy

Program nie jest przeznaczony do diagnozy i terapii z osobami z uszkodzeniem CUN ani chorobą degeneracyjną mózgu.

Diagnoza przeprowadzana jest na jednym około 2-3 godzinnym spotkaniu, poprzedzona szczegółowym wywiadem z rodzicem. Rodzic otrzymuje informacje o wynikach w formie ustnej oraz zalecenia do ćwiczeń w domu. Na prośbę rodzica sporządzany jest szczegółowy raport, który jest dodatkowo płatny.