Zasady pedagogiczne

 

Pedagogika Montessori oparta na poszanowaniu wolności wyboru każdego dziecka nie jest jednak wolna od zasad.

Są to:

  • Zasada swobody wyboru rodzaju pracy ( Dziecko samo wybiera, czy chce pracować, czy nie.)
  • Zasada swobody wyboru czasu pracy  (Dziecko decyduje kiedy będzie chciało się czegoś nauczyć.)
  • Zasada wyboru miejsca pracy (Dziecko decyduje o miejscu pracy – nauki.)
  • Zasada wyboru formy pracy ( Dziecko decyduje jak chce zdobywać wiedzę)
  • Zasada Porządku („Porządek w otoczeniu, to porządek w sercu” Maria Montessori.)
  • Zasada stopniowania i izolowania trudności (Uczymy od rzeczy najłatwiejszych, to najtrudniejszych.)
  • Zasada transferu (Zdobyte umiejętności muszą być użyteczne w życiu codziennym.)
  • Zasada własnego działania i powtarzania (Dziecko ma prawo do powtarzania materiału na którym pracuje.)
  • Zasada ograniczenia (Materiał montessoriański w jednym egzemplarzu, używany zgodnie z przeznaczeniem.)
  • Zasada samokontroli (Dziecko samo jest w stanie ocenić, czy dobrze wykonało dane zadanie.)