Terapia pedagogiczna Pruszków

Terapia pedagogiczna ma na celu całościowe wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich obszarach funkcjonowania, szczególnie w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i indywidualnych umiejętnościach dziecka. Terapię pedagogiczną prowadzi się zwykle w formie indywidualnej lub w małej grupie (do 5 os.)
 

Wskazania:

  • trudności w nauce czytania i pisania

  • trudności w liczeniu

  • stwierdzone wcześniej ryzyko wystąpienia dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii