Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Pruszków

Trening Umiejętności Społecznych to metoda zapoczątkowana przez Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a). Jest oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego, a jej formą jest regularny trening prowadzony w grupie. Taki rodzaj pracy niesie za sobą szereg korzyści. Dzieci i młodzież podczas spotkań mogą poszerzać wiedzę o umiejętnościach społecznych, uczą się rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz metod ich regulacji, budują adekwatną samoocenę, poznają sposoby na rozwijanie i utrzymywanie koncentracji uwagi oraz pohamowanie nieakceptowanych społecznie zachowań i zastąpienie ich prawidłowymi wzorcami. Zajęcia trwają 50 min. Podczas nich co tydzień ćwiczymy wiele różnych umiejętności m.in. umiejętność swobodnego wypowiadania się na forum grupy, umiejętności wyrażania własnych poglądów i opinii, asertywności, rozpoznawania kontekstu społecznego, prawidłowych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z porażką, zawierania i podtrzymywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, umiejętności komunikacyjnych.
 

Wskazania do rozpoczęcia TUS:

  • autyzm

  • trudności w relacjach społecznych

  • trudności emocjonalne

  • trudności z regulacją emocji

  • wycofanie emocjonlane