Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Do szkoły przyjmujemy Rodzinę, dlatego w procesie rekrutacji ważnym elementem jest rozmowa z rodzicami. Staramy się przyjąć te rodziny, w których styl wychowania oraz wyznawane wartości są zbliżone do naszych.

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej oraz do klasy "zero" czyli rocznego przygotowania przedszkolnego, które odbywać się będzie w szkole.

Cztery etapy rekrutacji

Dzień otwarty – spotkanie informacyjne 10/02/2024 godzina 11:00.
Jest to spotkanie dla wszystkich rodziców zainteresowanych szkołą oraz pedagogiką Montessori. Podczas takiego spotkania organizowane są warsztaty z zakresu pedagogiki Montessori, oraz ogólnych informacji dotyczących szkoły.

Rozmowa z rodzicami w dniach 12/02/2024 - 1/03/2024.
Podczas indywidualnej rozmowy z dyrekcją, rodzice dowiadują się wszystkiego o zasadach funkcjonowania szkoły, programie, warunkach finansowych. Jest to czas zadawania pytań i wzajemnego poznania.

Wizyta dziecka w szkole podczas zajęć 1/03/2024 - 22/03/2024.
W kolejnym etapie, dziecko zapraszane jest do szkoły, gdzie może poznać klasę, nauczycieli, doświadczyć pracy z materiałem Montessori.

Podsumowanie spotkań 29/03/2024.
Po zakończeniu poprzednich etapów, kandydujące rodziny są informowane mailem o wyniku rekrutacji. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy oraz wpłata opłaty wpisowej.

Opłaty

Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

Czesne 1890 PLN.

Opłata dotyczy wszystkich klas szkoły podstawowej oraz zerówki.
W ramach czesnego realizowane jest kształcenie, wyżywienie, pomoce szkolne potrzebne dziecku przez cały rok, ubezpieczenie oraz zajęcia dodatkowe z wyłączeniem warsztatów i wycieczek.

Wpisowe 500 PLN.

Dzieci z naszego przedszkola są zwolnione z tej opłaty.

Kontakt

Podstawowa Szkoła Montessori PoCeMon w Pruszkowie
ul. Powstańców 7A lok. U2
05-800 Pruszków

Tel.: +48 660 670 306
szkola|pocemon.pl| |szkola|pocemon.pl