Za polecenie - 50% zniżki na czesne

2024-02-20

Poleć nas

 

W podziękowaniu za Państwa zaufanie, chcemy wyrazić swoją wdzięczność. Wielu z naszych klientów pochodzi z poleceń. Rekomendując nasz żłobek zarówno Państwo jak dołączająca do nas Nowa Rodzina zyskujecie 50% zniżki na czesne w pierwszym miesiącu.

 

Regulamin promocji
Za polecenie - 50% zniżki na czesne

1. Zasady ogólne:

 1. Promocja "Za polecenie - 50% zniżki na czesne" jest organizowana przez Pogodne Centrum Montessori Pocemon (dalej zwany "Pocemon").
 2. Promocja obowiązuje od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia] lub do odwołania przez Żłobek.

   
2. Warunki uczestnictwa:

 1. Promocja przeznaczona jest dla obecnych klientów Pocemon oraz ich poleconych nowych klientów.
 2. Aby skorzystać z promocji, klient Pocemon musi polecić Żłobek osobie, która dotychczas nie korzystała z usług Żłobka.
 3. Nowy klient, który został polecony, musi wskazać osobę, która go poleciła, podczas procesu rejestracji lub pierwszej wizyty w Żłobku.
 4. Zarówno osoba polecająca, jak i polecana, otrzymają 50% zniżki na czesne w jednym miesiącu.

   
3. Warunki korzystania z zniżki:

 1. Zniżka w wysokości 50% dotyczy opłaty za czesne za jeden miesiąc.
 2. Zniżka nie obejmuje innych opłat ani dodatkowych usług oferowanych przez Pocemon.
 3. Zniżka jest jednorazowa i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne świadczenia.

   
4. Postanowienia końcowe:

 1. Pocemon zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej odwołania bez wcześniejszego powiadomienia.
 2. Wszelkie spory dotyczące promocji będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Żłobka.
 3. Wszelkie decyzje Zarządu Pocemon w sprawach związanych z promocją są ostateczne i niepodważalne.