„W świecie dorosłych
nie można zrobić niczego,
co nie zostało po raz pierwszy
zrealizowane w świecie dziecka”

Maria Montessori
Edukacja i Pokój


„Dziecko jest jedynym przewodnikiem, dzięki któremu możemy się dowiedzieć, czym powinna być edukacja”

Maria Montessori
Edukacja i Pokój